Hyväksyvän ja tietoisen läsnä olemisen taidot ovat sekä perinteinen että moderni tapa harjoittaa ja käsittää omaa mieltä. Tietoisen läsnäolemisen säännöllisellä harjoittamisella tiedetään olevan monia myönteisiä vaikutuksia. Ajattelen voimallisesti, ettei kyse ole vain keskeisistä muodollisista harjoituksista, vaan myös elämäntavasta. Kyvystä ankkuroida päivittäisiin ja arkisiin rutiineihin läsnä olevuutta tai taidosta huomata karkaavan mielensä.

Mielen tila -äänitteet ovat kenen tahansa käytössä, milloin ja missä tahansa. Olen ohjannut näitä kirjoittamiani harjoitteita lukemattomia kertoja erilaisille ryhmille viikonloppukursseillani ja luennoillani tai yksilöpsykoterapiavastaanotollani. Jokainen harjoite toimii itsenäisenä ja suo parhaimman antinsa säännöllisesti toistettuna.