Tunnepysäkki on tietoista läsnäoloa ja tunnesäätelytaitoja vahvistava mielen harjoitus. Harjoituksen tavoitteena on tulla tietoisemmaksi tämän hetkisestä tunnetilasta, sen voimakkuudesta ja kehollisesta tuntemuksesta. Harjoituksen toistaminen vahvistaa kykyä ymmärtää ja olla läsnä monenlaisia tunnetiloissa säntäämättä toimimaan tai torjumaan niitä. Harjoitus kestää 9 minuuttia.

Meillä on jatkuvasti jokin tunnetila päällä. Yleensä se on suhteellisen lievä, emmekä kiinnitä siihen erityistä huomiota. Tietoisuuteemme ja huomiomme keskipisteeseen nousevat voimakkaammat tunnehetket. Jos jokin on varmaa, niin se, että tunnetilat ovat aina väliaikaisia. Tätä on usein vaikea huomata, sillä kiinnitämme huomiomme esimerkiksi ahdistukseen vain sen ollessa voimakasta, emmekä niinkään hetkeen, kun ahdistus on poissa ja tilalla on levollisuus.

Tunteita on helpompi sietää ja ihmetellä, kun huomaa niiden virtaavan luonteen. Tässä harjoituksessa voit harjoittaa hyväksyvää läsnäoloa kulloisessakin tunteessasi.

Tunnepysäkki – intro

Tunnepysäkki – harjoitus