Hyväksyvä havainnointi on tietoista läsnäoloa vahvista mielen harjoitus, jonka avulla voit vahvistaa kykyään havainnoida omaa mieltään, ajatuksiaan, tunteitaan ja tuntemuksiaan ikään kuin askeleen etäämpää. Harjoitus kestää 13 minuuttia.

Hyväksyvän havainnoinnin taito on tärkeä osa omaa hyvinvointia ja hyvää vuorovaikutusta. Sen avulla voimme huomioida ajatuksia, tunteita ja tuntemuksia, joita mielessämme ja kehossamme tapahtuu levollisesti ja ikään kuin askeleen etäämpää. Mitä tarkemmin ja hyväksyvämmin omaa mieltään ja viriäviä tuntemuksiaan voi havainnoida, sitä viisaammin voi myös valita toimintansa niiden äärellä.

Hyväksyvän havainnoinnin ytimessä on levollisen etäisyyden ottaminen ryntäämättä toimimaan, torjumaan tai reagoimaan heränneen reaktion myötä. Tämän harjoituksen ytimessä on oman mielen ja kehon hyväksyvä havainnointi. Tavoitteena on tulla tietoisemmaksi siitä, missä juuri nyt mieli ja keho kulkevat ankkuroituen tähän hetkeen ja huomioiden mielen liikkeet hyväksyvästi vastaanottaen.

Hyväksyvä havainnointi -intro

Hyväksyvä havainnointi -harjoitus