Check in on tietoista läsnäoloa vahvistava mielen harjoitus, jonka ydin on kehon skannaamisessa. Harjoitus tehdään silmät kiinni, mutta sen aikana voi seistä, istua tai maata. Harjoitus toimii erinomaisesti myös lasten kanssa, jotka oppivat sen kautta havainnoimaan oman mielensä ja kehonsa tilaa. Harjoitus kestää 8 minuuttia.

Oman mielen ja kehon maailmaan tehdyt sisäiset tutkailumatkat ovat tärkeitä, vaikka jäävät arjessa usein vähälle huomiolle. Havainnoiva yhteys itseen lisää omaa hyvinvointia ja toisten kohtaamisen taitoja. Siinä, missä mielen luonto on vaelteleva, keho on aina läsnä. Sen kautta voi ankkuroida aaltoilevaa mieltään ja luoda yhteyden sisimpäänsä.

Kehon skannaaminen on yksinkertainen, mutta vahva keino laskeutua läsnä olevaksi omaan sisäiseen maailmaan. Se rauhoittava matalan kynnyksen harjoitus, jolla voi ankkuroitua itseen. Voit tehdä tämän skannaushetken missä tahansa: sängyssä unta odotellessa tai aamun alkaessa, bussimatkaa taittaessa tai keskellä työkiireitä hetken tyyntymistä tarvitessa.

Check in -intro

Check in -harjoitus